Zaloguj się do portalu romanscy.malopolska.pl | Nie masz konta? Zarejestruj się.

Szanowni Krewniacy,


Zjazd Rodziny Romańskich przeszedł do chwalebnej Historii. Członkowie Rodziny dali z siebie wszystko, aby starannie przygotować spotkanie, a następnie dobrze się na nim bawić. Wielu Krewniaków spotkało się tam po kilku lub nawet kilkunastu latach, niektórzy - szczególnie młodsze pokolenie - widzieli się po raz pierwszy. Zjazd wyzwolił wiele inicjatyw, owocował nowymi pomysłami i umocnił rodzinne więzy.

Dostrzegamy potrzebę utrzymania forum wymiany informacji, myśli i opinii. Rolę taką pełniło Forum Zjazdowe, jednak strona internetowa we wcześniejszej, zjazdowej formie, spełniła swe zadania i wymagała modyfikacji. Proponujemy Portal Rodu Romańskich (Potomków Jana), który będzie bardziej odpowiadał aktualnym potrzebom wewnętrznej komunikacji Rodziny. Strona zjazdowa została zarchiwizowana w zakładce Archiwum.

Komitet Organizacyjny Zjazdu zostaje przekształcony w Redakcję Portalu i będzie zajmować się jego moderowaniem, uzupełnianiem oraz przekazywaniem Rodzinie istotnych informacji, nowych pomysłów i inicjatyw. Kadencja Sejmiku Rodzinnego, którego członkowie otrzymali akty nominacji w czasie Zjazdu, trwa nadal, a tytuły (zgodnie z prawem ziemskim) są dożywotnie. Sesję Sejmiku może zwołać Kasztelan lub Starościna w sytuacji, kiedy uznają to za konieczne lub powodowani dobrem Rodziny.

Uruchamiając Portal wyrażamy nadzieję, że będzie on dobrze służył Rodzinie Romańskich. Życzymy wszystkim odwiedzającym wielu niespodzianek, wzruszeń i samych dobrych wieści.

Redakcja Portalu