Zaloguj się do portalu romanscy.malopolska.pl | Nie masz konta? Zarejestruj się.

Nasze zdjęcia

Przysłowia ludowe są mądrością narodów, a stare chińskie porzekadło mówi, że jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów. Zapraszamy Rodzinę do nadsyłania wykonanych przez siebie zdjęć nie tylko uwieczniających osoby, ważne i zwyczajne wydarzenia rodzinne, ale także zdjęcia krajobrazowe, przyrodnicze czy artystyczne będące odzwierciedleniem pasji ich autora.

Fotografie z opisem bądź komentarzem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres zytatu@onet.eu.